Hoạt chất

Tinh chất MT Toning Smoother (50 ml)

Cung cấp các thành phần hoạt chất và giải quyết các tế bào da chết