Mặt nạ miếng

MT Contour Mask (30 miếng)

Loại mặt nạ miếng cung cấp nhiều độ ẩm cho da.

Mặt Nạ Miếng MT Activate Mask (30 miếng)

Nâng và giữ cơ. Đây là loại mặt nạ miếng tinh tế chỉnh sửa các đặc điểm trên khuôn mặt

Mặt Nạ Miếng Cho Da Nhạy Cảm MT Contour Mask (6 miếng)

Loại mặt nạ miếng cung cấp nhiều độ ẩm cho da.

Mặt Nạ Miếng MT Activate Mask (6 miếng)

Nâng và giữ cơ. Đây là loại mặt nạ miếng tinh tế chỉnh sửa các đặc điểm trên khuôn mặt