Sữa dưỡng

Sữa Dưỡng Da MT Essence Emulsion (50 ml)

Cho một làn da đầy đủ độ ẩm cần thiết.

Sữa Dưỡng Da Tế Bào Gốc MT Stem Emulsion (50ml)

Sữa Dưỡng Da MT Essence Emulsion (200ml)

Cho một làn da đầy đủ độ ẩm cần thiết.